Delatnost preduzeća


PREMA STATUTU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA"- NIŠ

IV DELATNOST PREDUZEĆA

Član 10 :

Delatnost Preduzeća je:

38.11  Skupljanje otpada koji nije opasan-pretežna delatnost

38.21  Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

38.12  Skupljanje opasnog otpada

- sakupljanje opasnog otpada:

* biološki opasan otpad

38.22  Tretman i odlaganje opasnog otpada

- tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada

37.00  Uklanjanje otpadnih voda

- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta

81.21  Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.29  Usluge ostalog čišćenja

- čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda

81.22  Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline

43.12  Pripremna gradilišta

- raščišćavanje gradilišta

96.09  Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

-usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje).

 

Ove delatnosti preduzeća su od opšteg interesa.“

 

Član 11 :

Preduzeće može obavljati i sledeće delatnosti:

01.30  Gajenje sadnog materijala

01.61  Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

-redovna nega useva i zasada

02.10  Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

47.79  Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

38.3Demontaža olupina

38.32  Ponovna upotreba razvrstanih materijala

43.11  Rušenje objekata

45.20  Održavanje i popravka motornih vozila

46.77  Trgovina na veliko otpacima i ostacima

47.76  Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

71.20  Tehničko ispitivanje i analize

- periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila

96.01  Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.

 

Preduzeće može obavljati i druge delatnosti utvrđene statutom uz saglasnost osnivača.“

 

delatnost

 

Vi ste ovde: Početak O nama Delatnost