JKP "Mediana" Niš

Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Industrijska so", br. 1.1.16/2018

Naziv Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda 18.10.2018.
Konkursna dokumentacija 18.10.2018.

"Rezervni delovi i usluge servisiranja vozila i opreme" br. 1.1.10/2018

 Naziv  Objavljeno
 poziv za podnošenje ponuda  31.08.2018.
 konkursna dokumentacija  31.08.2018.
 Odluka o dodeli ugovora  18.10.2018.
 Odluka o obustavi postupka javne nabvake  18.10.2018.
 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke  18.10.2018.

"Remont hidrouličnih komponenti", br. NMV 1.2.9-2/2018

 Naziv  Objavljeno
 Poziv za podnošenje ponuda  06.09.2018.
 Konkursna dokumentacija  06.09.2018.
 Odluka o dodeli ugovora  25.09.2018.
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2  16.10.2018.
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4  16.10.2018.

"Servisiranje agregata", br. NMV 1.2.18/2018

 Naziv Objavljeno 
 Poziv za podnosenje  ponuda 07.09.2018.
 Konkursna dokumentacija 07.09.2018. 
 Odluka o dodeli ugovora 03.10.2018.
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.10.2018.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke