Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Usluge hotela-rekreativni odmor", br. NMV 1.2.7/2020

 Naziv Objavljeno
 Poziv za podnosenje ponuda 21.02.2020.
 Konkursna dokumentacija 21.02.2020.

"Izrada projekata", partija 4 - Izrada projekata objekata na nivou preduzeća, br. 1.2.3-2/2019

 Naziv  Objavljeno 
 Poziv za podnošenje ponuda                    20.01.2020. 
 Konkursna dokumentacija  20.01.2020. 
 Prilog   20.01.2020. 
Odluka o dodeli ugova  21.02.2020.

"Građevinski materijal" 1.1.19/2020

 Naziv  Objavljeno 
 Poziv za podnošenje ponuda            07.02.2020.
 Konkursna dokumentacija  07.02.2020. 
 Odluka o obustavi postupka  20.02.2020.
 Odluka o dodeli ugovora  20.02.2020.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke