arhiva vesti

Podeljene kese i kante u GO Medijana

Stanovnicima ulice Branka Miljkovića i stanarima zgrade 107, na Bulevaru Nemanjića, ekipe JKP „Mediana“ u saradnji sa GO Medijana, podelile su kese i kante za sakupljanje reciklabilnog otpada. Reč je o projektu prekogranične saradnje Niša sa bugarskom opštinom Pernik.

DSCF1560

Posle stanovnika u ulici Marina Držića u GO Palilula, i stanovnici zgrada na Bulevaru Nemanjića i u ulici Branka Miljkovića u GO Мedijana, dobili su plastične kante za odlaganje reciklabilnog otpada. U narednih nekoliko meseci ekipe JKP „Mediana“ podeliće ukupno 18.300 plastičnih kanti i 138.000 plastičnih kesa na teritorijama ovih opština.

“Prikupljanje i razdvajanje sekundarnih sirovina obaveza je svakog od nas i način da očuvamo životnu sredinu za generacije koje dolaze. Juče smo kante i kese delili u opštini Palilula, danas to radimo u Medijani. Zato pozivamo stanovnike Medijane da se aktivno uključe u ovu akciju - rekao je Nebojša Joradanov, pomoćnik direktora za tehničke i operativne poslove JKP “Mediana”

DSCF1541.

“Ovo nije samo otpad već novi izvor sekundarnih sirovina pomoću kojih mogu da se obezbede sredstva za uređenje celog grada”, kazao je Zoran Stojanović, predsednik GO Medijana.

DSCF1547

Plastične kese, sa uputstvom za razvrstavanje otpada, u ime stanara zgrade na Bulevaru Nemanjića 107, primila je predsednica skupštine stanara Ljiljana Jovanović.

“Nadam se da će stanari steći naviku da selektuju otpad, jer je ovo još jedan način da nam grad bude uređeniji i čistiji”; rekla je Ljiljana Jovanović.

Stanovnici GO Medijana će moći da odlažu papirnu, plastičnu i metalnu ambalažu u specijalne kese za sakupljanje otpada. Kese su dimenzije 600 x 900 mm a maksimalna količina sakupljenog otpada je12 kilograma. Određenim danom u nedelji, radnici JKP „Mediana” će ih sakupiti, a tako odložen otpad će se reciklirati.

Na ovaj način, i stanovnici ove opštine doprineće stvaranju boljeg životnog okruženja.

Podeljene besplatne kante za reciklabilni otpad

JKP „Mediana“ je  podelom kanti za odvajanje reciklabilnog  otpada, koje su dobili stanovnici GO Palilula, ušlo u realizaciju projekta WASTE, koji u okviru IPA programa finansira Evropska Unija. Prve kante dobili su stanovnici  ulice Marina Držića.

Besplatne kante 1

Kante zapremnine 120 litara, služe za odlaganje ambalažnog otpada, kao što su papir, plastika, karton, metal i staklo, i dobiće ih svi stanovnici GO Palilula koji žive u individualnim domaćinstvima. Stanovnicima u kolektivnom stanovanju  podeljenje su plastične kese.

„Plastične kante će besplatno dobiti svi građani na teritoriji opštine Palilila i Medijana. Svaka kanta označena je barkodom, a građani bi trebalo da se pridržavaju uputstva koja su predviđena ugovorom. Svako pravilno odlaganje otpada počinje u kući, čime dajemo svoj doprinos u očuvanju životne sredine “, rekao je Bratislav Vučković, direktor JKP „Mediana“ Niš.

Besplatne kante B

Boban DŽunić, predsednik GO Palilula naglasio je  da je opština Palilula već realizovala projekat čiji je cilj podizanje svesti stanovništva o očuvanju životne sredine. Dobijene kante su samo naredni korak, koji će im omogućiti da na pravilan način odvajaju otpad, jer se tako čuva životna sredina, smanjuje prostor na deponiji i čuvaju prirodni resursi.

Besplatne kante DZ

Stanovnici Palilule smatraju da će se pravilnim odvajanjem otpada uvesti  red u oblast zaštite životne sredine a istovremeno smanjiti broj divljih deponija, čime će svoju opštinu učiniti lepšom i zdravijom za život.

JKP “Mediana” , koje je i nosilac ovog projekta, u narednom periodu očekuje saradnju građana, jer ima zadatak da zajedno sa EU, u narednih pet godina nadgleda realizaciju projekta. 

Na „Sretenje“se sreli bivši i sadašnji direktori

Prvog radnog dana nakon praznika „Sretenje“, u prostorijama JKP “Mediana“ Niš, sreli su se bivši direktori, potomci direktora koji nisu više među živima, postojeći menadžment i najstariji radnici. Svi oni daju ili su dali nemerljiv doprinos razvoju JKP „Mediana“.

DSCF1400

Okupljene je toplo pozdravio sadašnji direktor i domaćin ovog skupa Bratislav Vučković.

„ Velika je čast biti sa ljudima koji su svojim radom zadužili JKP „Mediana“ Niš. Sudbina svih direktora je da postanu bivši, ali bi njihova dela, povremeno trebalo spomenuti. Ovo je naš skromni doprinos da im se odužimo, a i dobra prilika da se evociraju uspomene i razmene dragocena iskustva“, rekao je Bratislav Vučković , direktor JKP „Mediana“ Niš.

U periodu od 1946, od kada je formirano, do danas, preduzećem je rukovodilo dvadesetak ljudi. Sve njih povezivao je zajednički cilj, da grad bude čistiji a ulice lepše.

„I tada je bilo mnogo posla i problema a malo para, ali uz dobru organizaciju svaki cilj je dostižan“, kazao je Dragan Krečković, direktor „Mediane“ u periiodu od 1994. do 1997. godine.

 Dragoslav Ćirković rukovodio je“ Medianom“ u periodu od novembra 2000. do aprila 2005. godine.

„Rad i rukovođenje u ovom preduzeću, ozbiljan je i odgovoran posao koji ne trpi nikakvu improvizaciju. U svakom trenutku, bez obzira na okolnosti, grad mora biti čist“, kazao je Ćirković.

Skupu je prisustvovalo i devetoro radnika, sa radnim stažom preko 35 godina. Branislav Jović, dobitnik „Prvomajske nagrade za najboljeg radnika 1987. godine“ radi u„Mediani“ skoro 40 godina.

Naglasio je da poslu pristupa sa istim entuzijazmom i voljom kao i prvog dana. Mlađim kolegama je poručio da je poslovni uspeh zagarantovan ukoliko čovek voli ono što radi , ali i ukoliko razume i poštuje ljude sa kojima i za koje radi.

Pozivu na ovakvo druženje odazvao se Dragan Krečković, Dragoljub Mešterović, dr Jovan Panajotović, Dragan Radisavljević i Dragoslav Ćirković. Prisustvovali su i potomci preminulih direktora, Velizar Đorđević i Nada Šarković, sin i unuka pokojnog Vlaka Đoređevića, Snežana Ristić i Gorana Stošić, ćerka i unuka Jelenka Cvetkovića i Milan MIjalković, sin Božidara Mijalkovića.

Prisutnima su podeljene zahvalnice i zlatnik sa likom Cara Konstantina, a oni su izrazili veliko zadovoljstvo i zahvalnost aktuelnom menadžmentu JKP „Mediana“ na ovakovom gestu.

 

U JKP „MEDIANA“ NIŠ organizovan skup o reciklaži u Srbiji

 Predsednik Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine Branislav Blažić, posetio je JKP „Mediana", gde se na terenu upoznao sa problemima koje imaju gradovi i komunalna preduzeća, i najavio niz promena u Zakonu o tretiranju otpada.

4

Iako je neophodno da se u Srbiji izgraditi 26 deponija, kako bi sav otpad bio pravilno odlagan, za proteklih deset godina, izgrađeno je samo šest. Njihova izgradnja finansirana je sredstavima obezbeđenim od strane države ili Evropskih fondova, koja su nedovoljna za dalju izgradnju. Tri najveća grada u Srbiji, Beograd, Novi Sad i Niš, nemaju regionalne deponije, i neophodno je da se što pre izgrade, kako bi se podigao stepen zaštite životne sredine u najnaseljenijim mestima.

2

„Jedini način, da se reši problem otpada i zaštiti životna sredina, je da se omogući stranim investitorima da ulože u upravljanje otpadom. Investitori bi izgradili pogone za deponovanje i reciklažu, zaradili novac, a po isteku ugovora, za sobom bi ostavili čistu sredinu, kapacitete i znanje“, rekao je Bratislav Blažić, predsednik Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine, prilikom jučerašnjeg razgovora o reciklaži u Srbiji, koji je održan u JKP „Mediana“ Niš.

U JKP “Mediana” kažu da time što su počeli da selektuju otpad i recikliraju, već poštuju direktive EU.

„JKP „Mediana“ već poštuje direktive EU gde je reciklaža osnovni i primarni način tretmana otpada. Pravilnim tretmanom, želimo da otpad ne tretiramo kao smeće, već kao resurs, od koga može da se zaradi. Realizacijom Projekta prekogranične saradnje sa opštinom Pernik iz Bugarske, upravo smo napravili taj prvi korak i na pravom smo putu za rešavanje problema vezanih za otpad“, rekao je Bratislav Vučković, direktor JKP „Mediana“ Niš.

Blažić je obišao reciklažni centar i deponiju u Nišu, kako bi sakupio informacije sa terena, jer će, kako kaže, država morati da da se uključi, kako bi svi procesi bili jasni i transparentni. Potrebno je da se naprave izmene i dopune u Zakonu o upravljanju otpadom, kako bi ga uskladili sa evropskim.

Javno komunalno preduzeće „Mediana“ uradilo je projekat za sanaciju dela postojeće deponije, što će joj produžiti vek još nekoliko godine, kako bi građani Niša, do izgradnje Regionalne deponije , imali gde da odlažu otpad.

JKP “Mediana“ pristupila Klasteru građevinsko komunalne delatnosti „Panonija“

Sastanku rukovodstva Mediane, predstavnika gradskih opština i uprava, sa predsednikom Odbora Skupštine Srbija za zaštitu životne sredine, Branislavom Blažićem, prisustvovao je i Milan Gutić, predsednik Klastera građevinsko komunalne delatnosti „Panonija“. Tom prilikom potpisan je sporazum o pristupanju JKP “Mediana“ ovom Klasteru.

3

„Očekujemo uspešnu saradnju na ostvarenju zajedničkih ciljeva na polju zaštite životne sredine kao i edukacije građana o reciklaži“, rekao je Milan Gutić.

Bratislav Vučković je istakao da očekuje da se razmenom iskustava i aplikacijom nekih projekata, koji do sada nisu korišćeni na najbolji način, da doprinos procesu selektovanja otpada i reciklaže.

Novi kamion za transport ambalažnog otpada

Isporukom specijalnog kamiona za sakupljanje i transport ambalažnog otpada, i drugom količinom kanti od oko 6000 komada, JKP“ Medina“ je ušlo u završnu fazu projekta WASTE, finansiranog iz IPA fondova EU.

DSCF1273

Pre par dana, u JKP „Mediana“, stigao je kamion, čime je ispoštovan rok predviđen za realizaciju Projekta prekogranične saradnje sa opštinom Pernik iz Bugarske. Do sada je obezbeđeno je 13.000 kanti, a u toku februara meseca očekuje se isporuka još 5.300 kanti i 138.000 kesa, kako bi se sa njihovom podelom po domaćinstvima gradskih opština Medijana i Palilula krenulo od marta meseca.

 DSCF1264

„Mediana je prvo komunalno preduzeće u Srbiji koje je apliciralo ovaj projekat. Projekat je važan za unapređenje komunalnog reda i edukaciju građana o važnosti očuvanja životne sredine. Želimo da pokažemo da otpad ne bi trebalo posmatrati kao smeće, već kao resurs“, rekao je Bratislav Vučković, direktor JKP „Mediana“.

Untitled-1

Kamion je domaće proizvodnje, a proizvelo ga je preduzeće „Resor“ iz Gadžinog Hana. Kapacitet kamiona je 610 m3 suvog, ambalažnog otpada. Ako se kamion prazni dva puta dnevno, očekivana mesečna količina je oko 600 m3 ambalažnog otpada.

„Proizvodnjom ovakvog vozila poboljšavaju se proizvodni kapaciteti preduzeća. Ovo je još jedan doprinos koji je JKP „Mediana“ dala domaćoj privredi i ukazala poverenje preduzeću „Resor“, jednom od vodećih preduzeća za prouizvodnju komunalne opreme u Srbiji“, saznali smo od Branislava Mihajlovića, direktora preduzeća „Resor“.

Srpski proizvođač je proizvelo i kante za sakupljanje ambalažnog otpada, a to je preduzeće „Gogić“ iz Indjije.

Projekat prekogranične saradnje sa bugarskom opštinom Pernik, predviđa nabavku 18.300 kanti, 138.000 kesa i specijalno vozilo za sakupljanje i transport ambalažnog otpada.

 

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti