Prijavi komunalni problem

#363. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 7 dana i potvrđen pre 6 dana
0 glasova
thumbnail photo

#362. Kante  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 13 dana i potvrđen pre 6 dana
0 glasova

#361. Dislokacija grupe kontejnera (u vezi prijave #311 i #360)  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 14 dana i potvrđen pre 6 dana
0 glasova

#360. Dislokacija kontejnera - nepostupanje po prijavi #311 od 20.11.2019  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 18 dana i potvrđen pre 6 dana
0 glasova

#359. Neispunjavanje ugovornih obaveza  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre 6 dana
0 glasova

#358. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo

#357. Pas lutalica koga hrane stanari ispred zgrade napada decu  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i zatvoren pre mesec dana
0 glasova

#356. Odvoz smeća  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo

#355. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo

#354. Problem otpada na Camurlijskom putu  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem