Prijavi komunalni problem

#219. Sa lepim danom, osvanula i sramota  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#218. Srča na ulici  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#217. Ostecena kanta za odlaganje smeca  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#216. Opasnost pasa lutalica  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#215. Odvoz smeeca  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#214. Les mačke na ulici već nedelju dana  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#213. Nije odvezeno smeće  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#212. Razbacano smece uz kapiju  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#211. Izbacivanje smeća  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#210. Neispražnjen kontejner  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem