AKCIJA BESPLATNOG SAKUPLJANJA KABASTOG OTPADA

AKCIJA BESPLATNOG SAKUPLJANJA KABASTOG OTPADA POČELA JE 11. MAJA 2020. GODINE.
SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TELEFONE:
018/ 25 01 25 I 0800/ 018 002 (besplatan poziv sa fiksne mreže).

Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstva (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava, sličan otpadu iz domaćinstva. Komunalni otpad se odlaže u kontejnere (podzemne i nadzemne) ili u posude za otpad koje poseduju domaćinstva (kante). JKP «Mediana» Niš odvozi ovu vrstu otpada po unapred određenom planu.

Kabasti otpad je sav otpad koji je zabranjeno bacati u kontejner ili pored kontejnera, a pod tim se podrazumeva stari nameštaj, stari uređaji, stara stolarija, sve što je krupno (kabasto)... Kontejneri nisu predviđeni za deponovanje kabastog otpada i svako odlaganje istog dovodi do oštećenja kontejnera.

Kabasti otpad JKP «Mediana» Niš odvozi dolaskom na vašu adresu, dovoljno je samo da zakažete uslugu koja je besplatna.

Građevinski šut i zemlju takođe je zabranjeno bacati u kontejner ili pored, odlaganje ove vrste otpada je besplatno na gradskoj deponiji za građane.

96562924 2597494640572034 5936714739554975744 o

Vi ste ovde: Početak Vesti Aktuelnosti AKCIJA BESPLATNOG SAKUPLJANJA KABASTOG OTPADA