Delatnost preduzeća

Delatnosti preduzeća prema Statutu JKP „Mediana“ Niš

član 10

Delatnost preduzeća je:

38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan - pretežna delatnost
38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
38.12 Skupljanje opasnog otpada
- sakupljanje opasnog otpada:
* biološki opasan otpad
38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
- tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.29 Usluge ostalog čišćenja
- čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
43.12 Pripremna gradilišta
- raščišćavanje gradilišta
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
- usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje).
Ove delatnosti preduzeća su od opšteg interesa.

Preduzeće obavlja i komunalnu delatnost od lokalnog interesa - dekoracija grada u delu postavljanja i održavanja urbanog mobilijara (klupe, žardinjere, dečiji mobilijar i sl.)

Član 4

Preduzeće može obavljati i sledeće delatnosti:
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- redovna nega useva i zasada
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
38.31 Demontaža olupina
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
43.11 Rušenje objekata
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda.

Preduzeće može obavljati i druge delatnosti utvrđene statutom uz saglasnost osnivača.

Vi ste ovde: Početak O nama Delatnost