NOVE SADNICE ZA ZDRAVIJE I LEPŠE OKRUŽENJE

        Radnici JKP „Mediana“ Niš rade ovih dana punim kapacitom na teritoriji celog grada. Lepo vreme koristi se za orezivanje drveća i ukrasnog šiblja na zelenim površinama u gradu, ali se radi i zamena stabala u drvoredima na niškim ulicama u okviru programa za očuvanje i unapređenje životne sredine na javnim površinama na teritoriji grada Niša, koji se realizuje preko Sekretarija za zaštitu životne sredine.

ad

            „Radi se o akciji uklanjanja starih sadnica i postavljanja novih drvoreda u pojedinim ulicama u gradu. Ovom akcijom  ćemo zanoviti stabla i ukloniti ona koja su sklona padu i kod kojih grane mogu da ugroze bezbednost građana i imovine. Tokom ove akcije koja će trajati do aprila meseca posadićemo veliki broj novih sadnica“- rekao je Dragoslav Pavlović direktor JKP „Medijana“ Niš. 

            Pavlović dodaje da je akcija počela u ulicama koje su ocenjene od strane stručnih lica kao ulice sa drvoredima gde prvo treba reagovati. To su Svetosavska i Vardarska ulica. U Svetosavskoj ulici umesto dotrajalog drvoreda, postavlja se 49 sadnica piramidalnog graba, dvadeset više nego što je bilo ranije. U Vardarskoj ulici gde je dvadeset stabala belog jasena postavlja se kuglasta katalpa i to tridesetak sadnica. 

4 

            Tanja Radić, direktorka sektora za održavanje javnih zelenih površina JKP “Medijana” Niš dodaje da će projekat, trajati do kraja marta ili početka aprila, te da se koristi svaki lep dan bez padavina da se posao ubrza i odradi ono što je potrebno. Ona naglašava  da je upravo ovaj period i pravo vreme za orezivanje drveća i sadnju novog.

            „Do sada je u uličnim drvoredima posađeno dve stotine novih sadnica, a u nastavku će biti posađeno još tri stotine“, ističe Tanja Radić.

             „Uglavnom se radi o četinarima i listopadnom drveću, a sadnice se sade umesto drveća koje je posečeno što zbog bolesti, što zbog toga što je ostarelo i istrulelo i predstavlja opasnost za građane, a izgubilo je i svoju osnovnu funkciju. U suštini, uvek gledamo da zasadimo veći broj sadnica od stabala koja su posečena“.

            Radić navodi i nekoliko primera pa kaže da je ulici Somborskoj u toku zamena drveća u već formiranom drvoredu. U ovoj ulici je posečeno trideset starih i bolesnih stabala, a umesto njih biće zasađeno pedeset sadnica graba. Nove sadnice zameniće dotrajala stabla i u Dušanovoj i Voždovoj ulici.

            Prema rečima Tanje Radić, seku se samo ona stabla koja su bolesna, trula ili su prestarela i koja su potancijalna opasnost po građane zbog pucanja grana.

5

            „Funkcija zelenih površina, međublokovskog zelenila i drvoreda u gradu je od posebnog značaja za zaštitu i očuvanje životne sredine“- kaže Tanja Radić I nastavlja da osim što drvoredi imaju sanitarnu i estetsku funkciju, oni deluju i na mikroklimu snižavajući tokom leta temperaturu, proizvode kiseonik i na svojim listovima zadržavaju štetne materije iz vazduha. Osim toga, drvoredi štite i od buke, pa iz tog razloga težimo tome da ih uvek ima pored škola ili obdaništa jer na taj način štitimo ove objekte u kojima se nalaze deca i od buke, prašine i izduvnih gasova koji dolaze sa saobraćajnica“, naglašava Tanja Radić.

            Sa prvim sunčanim danima JKP “Medijana” Niš pokrenula je i akciju čišćenja blokovskih površina, najpre u ulicama Maksima Gorkog, Vojvode Tankosića, Ljubomira Nikolića, Gabrovačka reka, Nikole Kopernika, Radnih brigada…

            „Prvog aprila krećemo u redovne prolećne aktivnosti za koje se uveliko spremamo. Tada je i najveći intenzitet radova sektora održavanja zelenila jer se tada radi na košenju, kreće sve da buja. potrebno je da se svi radnici aktiviraju na uklanjanju rastinja, trave, kako na lokacijama koje redovno održavamo, a to su parkovske površine, bulevari, međublokovske površine koje su uglavnom problematične oko toga šta i na koji način treba raditi kojom dinamikom“ dodaje Pavlović.

            Za ove poslove JKP „Medijana” koristi i javne radove, kako bi u prolećnom delu što pre okosili grad. „Ono što je po programu mi redovno radimo, ali je potrebna i pomoć zainteresovanih strana za uređenje međublokovskog prostora, kako bi nam grad između zgrada izgledao lepše“, kaže Dragoslav Pavlović.

Vi ste ovde: Početak Vesti Najnovije vesti NOVE SADNICE ZA ZDRAVIJE I LEPŠE OKRUŽENJE