plan pražnjena

Obaveštenje

 

Reon 11 se po dinamičkom planu radi u utorak (07.01.2020) ali se zbog Božića pomera za sredu (08.01.2020).

 

DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI

R.  br. REJON

01.

10.

02.

10.

03.

10.

04.

10.

05.

10.

06

10.

07.

10.

08.

10.

09.

10.

10.

10.

11.

10.

12.

10.

13.

10.

14.

10.

15.

10.

16.

10.

17.

10.

18.

10.

19.

10.

20.

10.

21.

10.

22.

10.

23.

10.

24.

10.

25.

10.

26.

10.

27.

10.

28.

10.

29.

10.

30.

10.

31.

10.

1

R1 B.Brod * * *
2 R2 S.Do, D.Vis * *
3 R3 C.Zvezda, D.Vis * *
4 R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac * *
5 R5 Palilula, Rasadnik * *
6 R6 D.Radović, O.Venac * *
7 R7 Rasadnik, G.Princip * *
8 R8 G.Princip, Bubanj * * *
9 R9 P.Poljana,  G. Međurovo * * *
10 R10 N.Selo * *
11 R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor,   N.Selo * *
12 R12 (I) L.Stena * *
13 R13 L.Stena, Bubanj, Đ.Dinić * *
14 R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković * *
15 R15 D.Cvetković, Duvanište * *
16 R16 Duvanište * * * *
17 R17 Zgrade * * * *
18 R18 Bubanj selo,D.Međurovo i naselje Milka Protić * *

DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

R.  br. REJON

01.

10.

02.

10.

03.

10.

04.

10.

05.

10.

06

10.

07.

10.

08.

10.

09.

10.

10.

10.

11.

10.

12.

10.

13.

10.

14.

10.

15.

10.

16.

10.

17.

10.

18.

10.

19.

10.

20.

10.

21.

10.

22.

10.

23.

10.

24.

10.

25.

10.

26.

10.

27.

10.

28.

10.

29.

10.

30.

10.

31.

10.

1

R1 B.Brod * * *
2 R2 S.Do, D.Vis * *
3 R3 C.Zvezda, D.Vis * *
4 R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac * *
5 R5 Palilula, Rasadnik * *
6 R6 D.Radović, O.Venac * *
7 R7 Rasadnik, G.Princip * *
8 R8 G.Princip, Bubanj * * *
9 R9 P.Poljana,  G. Međurovo * * *
10 R10 N.Selo * *
11 R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor,   N.Selo * *
12 R12 (I) L.Stena * *
13 R13 L.Stena, Bubanj, Đ.Dinić * *
14 R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković * *
15 R15 D.Cvetković, Duvanište * *
16 R16 Duvanište * * * *
17 R17 Zgrade * * * *
18 R18 Bubanj selo,D.Međurovo i naselje Milka Protić * *
Vi ste ovde: Početak Vesti Reciklaža