Prijavi komunalni problem

#371. Kabasti otpad  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 9 meseca(i) i potvrđen pre 9 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#370. Otpad pored kontejnera  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 9 meseca(i) i potvrđen pre 9 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#369. Djubre  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 10 meseca(i) i zatvoren pre 10 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#368. Smeće  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 10 meseca(i) i potvrđen pre 10 meseca(i)
0 glasova

#367. Nedostaje kintejer  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 10 meseca(i) i potvrđen pre 10 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#366. Srušen saobraćajni xnak  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 10 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#365. Odvoz otpada  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#364. Tvrdava  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#363. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#362. Kante  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem