Prijavi komunalni problem

#371. Kabasti otpad  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 6 meseca(i) i potvrđen pre 5 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#370. Otpad pored kontejnera  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 6 meseca(i) i potvrđen pre 5 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#369. Djubre  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 6 meseca(i) i zatvoren pre 6 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#368. Smeće  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 6 meseca(i) i potvrđen pre 6 meseca(i)
0 glasova

#367. Nedostaje kintejer  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 7 meseca(i) i potvrđen pre 7 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#366. Srušen saobraćajni xnak  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 7 meseca(i) i potvrđen pre 7 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#365. Odvoz otpada  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 7 meseca(i) i potvrđen pre 7 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#364. Tvrdava  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 7 meseca(i) i potvrđen pre 7 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#363. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 8 meseca(i) i potvrđen pre 8 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#362. Kante  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 8 meseca(i) i potvrđen pre 8 meseca(i)
0 glasova
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem